Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

2020 ROK

SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYROWIE ZA 2020 ROK

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów , które można pobrać ze strony naszego Ośrodka.
Pliki są przygotowane w formacie dokumentu PDF.

BILANS ZA 2020 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Przyrów
Data utworzenia:2021-05-07
Data publikacji:2021-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:197