NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 w świadczenich rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że przyjmowanie WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE i ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 rozpocznie się:

- od 1 lipca 2022r. online (drogą elektroniczną) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, ZUS PUE oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2022r. tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7 w godzinach urzędowania

UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W nowym okresie zasiłkowym podstawą ustalenia prawa do w/w świadczeń jest dochód z roku kalendarzowego 2021 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października;

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3554120 wew. 44 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-07-01
Data publikacji:2022-07-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Liczba odwiedzin:346