Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie cyklicznej usługi: warsztaty z zakresu rękodzieła („Wielkanocne koszyczki”; Obręcz metalowa - (girlanda) dekoracja do okna; świece ręcznie robione; wykonanie wieńca dożynkowego; wykonanie wiązanki na dzień Wszystkich Świętych; dekoracja bożonarodzeniowa w bombce akrylowej).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w wymiarze:

CYKL I - „Wielkanocne koszyczki” - wykonanie kompozycji świątecznej (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL II - Obręcz metalowa (girlanda) – wykonanie dekoracji wiszącej do okna ( 1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL III - świece ręcznie robione (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL IV - wykonanie wieńca dożynkowego ( 1 spotkanie w wymiarze 3 godzin zegarowych)

CYKL V – wykonanie wiązanki na dzień Wszystkich Świętych (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL VI - dekoracja bożonarodzeniowa w bombce akrylowej (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

  1. Zadania po stronie Wykonawcy:

 

Przeprowadzenie grupowych warsztatów z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+” w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18 poprzez następujące działania:

- poznanie technik stosowanych we florystyce,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych technikach,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- rozwijanie poczucia przydatności wykonywanej pracy,

Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do w/w zajęć.
4. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

a) Doświadczenie w realizowaniu w/w usługi

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem.
5. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia.

Termin realizacji zadania:

spotkania cykliczne realizowane w okresie od kwietnia 2022r. do 15 grudnia 2022r.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 21.03.2022r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Do oferty należy załączyć: CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie pod nr tel. 34/3554120 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy: 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl .
8. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

a) 80 % cena brutto za wykonanie usługi wraz z materiałami

b) 20 % doświadczenie zawodowe.

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przyrowie
Iwona Kremblewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Liczba odwiedzin:163